Chương trình

Ấn Tượng Doanh Nhân

(*) Nghệ thuật tạo ảnh hưởng bằng NLP dành cho nhà điều hành

  • Bạn mong muốn là một DOANH NHÂN ẤN TƯỢNG luôn tự tin, thoải mái nói chuyện trước đám đông, các buổi giao lưu, kết nối, ký kết hợp đồng
  • Bạn có MỤC TIÊU trở thành một người LÃNH ĐẠO tạo được LÒNG TIN & TRUYỀN CẢM HỨNG với đội ngũ nhân sự 
  • Chevron Circle Down
    Bạn đang tìm kiếm CÔNG THỨC để PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU công ty, gia tăng uy tín khi đại diện công ty trình bày 
  • Chevron Circle Down
    Mở rộng nhiều MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG tạo tiền đề cho các thương vụ kinh doanh 

Chương trình đào tạo "ẤN TƯỢNG DOANH NHÂN"
giải pháp tối ưu cho doanh nhân TRÌNH BÀY CUỐN HÚT trước đám đông

Add Icon