ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT
KINH DOANH

Lorem ipsum dolor sit amet

Chào mừng bạn đến với hệ thống câu hỏi đánh giá “Hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp”

Sau khi trả lời bạn sẽ nhận được kết quả qua email giúp bạn hiểu doanh nghiệp và đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp sắp tới.

Hãy điền đầy đủ các thông tin và cho điểm vào các câu hỏi. Trong mỗi câu sẽ có thang điểm đánh giá từ 1 đến 10, tương ứng với tỷ lệ hiện có vấn đề đó.
Nào, sẵn sàng dành thời gian nhìn lại doanh nghiệp của bạn.