Bạn đã điền thông tin thành công

Vé Diamond LÃNH ĐẠO NĂNG LƯỢNG

Hệ thống chỉ ghi nhận đăng ký thành công & giữ chỗ cho bạn sau khi đã chuyển khoản.
Vui lòng thanh toán ngay tại đây:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU​

Số TK: 0401001415668 ​

Tại Ngân hàng Vietcombank

Số tiền: 1.900.000 VNĐ

Ví dụ: LDNL 0914288922

Nội dung: LDNL + Số điện thoại

00
00
00
00

THANH TOÁN NGAY

ĐẶC BIỆT khi chuyển khoản ngay trong 15 phút  bạn sẽ nhận được quà tặng khóa học Online "COACHING - THIẾT LẬP MỤC TIÊU 2024"
trị giá 1.900.000 VNĐ

Ưu đãi kết thúc sau:

Hãy kiểm tra Email để nhận được những thông báo quan trọng từ ban tổ chức.

Lưu ý: Nếu email không có trong HỘP THƯ ĐẾN, bạn vui lòng kiểm tra các thư mục khác như: QUẢNG CÁO, MẠNG XÃ HỘISPAM/THƯ RÁC

Bạn đã điền thông tin thành công

Vé Diamond LÃNH ĐẠO NĂNG LƯỢNG

Hệ thống chỉ ghi nhận đăng ký thành công & giữ chỗ cho bạn sau khi đã chuyển khoản.
Vui lòng thanh toán ngay tại đây:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU​

Số TK: 0401001415668 ​

Tại Ngân hàng Vietcombank

Số tiền: 1.900.000 VNĐ

Ví dụ: LDNL 0914288922

Nội dung: LDNL + Số điện thoại

00
00
00
00

THANH TOÁN NGAY

ĐẶC BIỆT khi chuyển khoản ngay trong 15 phút  bạn sẽ nhận được quà tặng khóa học Online "COACHING - THIẾT LẬP MỤC TIÊU 2024"
trị giá 1.900.000 VNĐ

Ưu đãi kết thúc sau:

Hãy kiểm tra Email để nhận được những thông báo quan trọng từ ban tổ chức.

Lưu ý: Nếu email không có trong HỘP THƯ ĐẾN, bạn vui lòng kiểm tra các thư mục khác như: QUẢNG CÁO, MẠNG XÃ HỘISPAM/THƯ RÁC