Bạn đã điền thông tin thành công

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÁN HÀNG DANH CHO LÃNH ĐẠO

Hệ thống chỉ ghi nhận đăng ký thành công & giữ chỗ cho bạn sau khi đã chuyển khoản.
Vui lòng thanh toán ngay tại đây:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU​

Số TK: 0401001415668 ​

Tại Ngân hàng Vietcombank

Ví dụ: 0914288922 LDBH

Nội dung: Số điện thoại + LDBH

Hãy kiểm tra Email để nhận được những thông báo quan trọng từ ban tổ chức.

Lưu ý: Nếu email không có trong HỘP THƯ ĐẾN, bạn vui lòng kiểm tra các thư mục khác như: QUẢNG CÁO, MẠNG XÃ HỘISPAM/THƯ RÁC

Bạn đã điền thông tin thành công

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO BÁN HÀNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Hệ thống chỉ ghi nhận đăng ký thành công & giữ chỗ cho bạn sau khi đã chuyển khoản.
Vui lòng thanh toán ngay tại đây:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU​

Số TK: 0401001415668 ​

Tại Ngân hàng Vietcombank

Ví dụ: 0914288922 LDBH

Nội dung: Số điện thoại + LDBH

Bạn đã điền thông tin thành công

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO BÁN HÀNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Hãy kiểm tra Email để nhận được những thông báo quan trọng từ ban tổ chức.

Lưu ý: Nếu email không có trong HỘP THƯ ĐẾN, bạn vui lòng kiểm tra các thư mục khác như: QUẢNG CÁO, MẠNG XÃ HỘISPAM/THƯ RÁC