Đăng ký thành công

Vé VIP LÃNH ĐẠO NĂNG LƯỢNG

Hệ thống email đang được gửi đến bạn hãy kiểm tra sau vài phút nữa và xác nhận tham gia trong Email để nhận vé.​

Lưu ý: Nếu email không có trong HỘP THƯ ĐẾN, bạn vui lòng kiểm tra các thư mục khác như: QUẢNG CÁO, MẠNG XÃ HỘISPAM/THƯ RÁC

THAM GROUP ZALO HỌC TẬP

VUI LÒNG THANH TOÁN THEO THÔNG TIN BÊN DƯỚI

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU​

Số TK: 0401001415668 ​

Tại Ngân hàng Vietcombank CN Nhơn Trạch​

Số tiền: 500.000 VNĐ

Ví dụ: LDNL 0914288922

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Nội dung thanh toán: LDNL + Số điện thoại