Cảm ơn Anh/Chị đã đăng ký tham gia THÀNH CÔNG " LEADERSHIP COACH - LÀM SAO ĐỂ NHÂN VIÊN CHỦ ĐỘNG VỀ ĐÍCH?"

*Có một điều lưu ý nho nhỏ: Anh/chị vui lòng check Email và tin nhắn xác nhận từ Ban Tổ Chức

Một số khách hàng tiêu biểu HỢP TÁC HUẤN LUYỆN đội ngũ các cấp

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI TẠI CHƯƠNG TRÌNH!

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: