CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ
ĐỂ LẠI THÔNG TIN THÀNH CÔNG

Hãy xem video dài 2 phút 17 giây để tìm hiểu thêm thông tin về quà tặng!

00
00
00
00

Thời gian nhận ưu đãi chỉ còn

QUÀ TẶNG: BỘ SÁCH TÓM TẮT

Nhận ngay

PHÁT TRIỂN NĂNH LỰC LÃNH ĐẠO

QUÀ TẶNG: KHÓA HỌC ONLINE

Nhận ngay

LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG

QUÀ TẶNG: BỘ 52 CÂU NÓI

TRUYỀN ĐỘNG LỰC CHO ĐỘI NHÓM

Nhận ngay

QUÀ TẶNG: BỘ SÁCH TÓM TẮT

Nhận ngay

PHÁT TRIỂN NĂNH LỰC LÃNH ĐẠO

QUÀ TẶNG: KHÓA HỌC ONLINE

Nhận ngay

LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG

QUÀ TẶNG: BỘ 52 CÂU NÓI

TRUYỀN ĐỘNG LỰC CHO ĐỘI NHÓM

Nhận ngay

3

Step-3: Return
We will send your reports on time. These reports are completely customized to suit your company needs.

2

Step-2: Process
We enter all your company income, expenses and payroll. Reconcile your bank and credit card statements. Prepare your company financial reports.

1

BỘ SÁCH TÓM TẮT
Send your transaction details (bank/credit card statements, receipts, invoices)
Please follow the steps below to complete the process

How bookkeeping outsourcing works

Hệ thống chỉ ghi nhận đăng ký thành công & giữ chỗ cho bạn sau khi đã chuyển khoản.
Vui lòng thanh toán ngay tại đây:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU​

Số TK: 0401001415668 ​

Tại Ngân hàng Vietcombank

Ví dụ: LDNL 0914288922

Nội dung: LDNL + Số điện thoại

Copyright ©2023. Designed & Developed by BrainUP

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐẠI HỮU​

Số TK: 0401001415668 ​

Tại Ngân hàng Vietcombank

Ví dụ: LDNL 0914288922

Nội dung: LDNL + Số điện thoại