Vui lòng kiểm tra Email để nhận đầy đủ thông tin về chương trình

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Đia điểm tổ chức Tại:

KHÁCH SẠN SEN VIỆT

33 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ